Danh mục cổ phiếu

Danh mục tư vấn – ngày 23/9 (tiếp)
StockHome 23/09/2021 13:39

                                                                          ” Một ngày nở ...

Danh mục tư vấn – ngày 23/9
StockHome 23/09/2021 04:07

                                                                          ” Một ngày nở ...

Danh mục tư vấn – ngày 15/9 (tiếp )
StockHome 15/09/2021 14:31

  A. Mua      Đầu tư  – SMC mua mới hoặc gia tăng quanh 53.x -54.x ;   – HSG ...

Danh mục tư vấn – ngày 15/9
StockHome 15/09/2021 10:01

  A. Mua      Đầu tư  – C4G <= 11.X → lý do : tiền vào đầu tư công, tối qua có ...

Danh mục tư vấn – ngày 14/9 (tiếp )
StockHome 14/09/2021 14:09

A. Mua  Đầu tư       2. Lướt sóng SDT  <= 6.7 → lý do : dòng tiền vào nhóm cổ phiếu sông Đà, ...

Danh mục tư vấn – ngày 14/9
StockHome 14/09/2021 13:22

A. Mua  Đầu tư       2. Lướt sóng HAI , KLF, <=4.6 k → lý do : dòng tiền vào họ FLC ; HAI, ...