Danh mục tư vấn – ngày 28/9 (tiếp)

StockHome 28/09/2021 12:16

                                                                          ” Dầu khí thăng hoa”

A. Mua 

  1. Đầu tư 
  •  

    2. Lướt sóng

       2a. Không phải mã penny ( mã được tư vấn cả ở mục đầu tư và lướt có nghĩa là lợi nhuận tăng trưởng mạnh, nếu không có có nghĩa lướt theo dòng tiền và kỳ vọng ) .

  • PGS: <=28k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao , dự án Nodestream chưa được khơi thông
  • PGC : <=25k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao , dự án Nodestream chưa được khơi thông
  • PGD : <=42k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao , dự án Nodestream chưa được khơi thông
  • CNG : <=37k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao , dự án Nodestream chưa được khơi thông
  • PVG: <=15.5k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao , dự án Nodestream chưa được khơi thông
  • API : <=47 k. Lý do : hiện nhóm cổ đông nước ngoài đang thoái vốn khoải API, nên API sẽ rộng thường phát hành thêm cổ phiếu giá 10k để tài trợ vốn cho các dự án APEC LAN Huế, Apec Mandala Wyndham Phú Yên. Hiện có khá nhiều cá nhân đang mua vào và trở thành cổ đông lớn , công ty chứng khoán APS cũng đăng ký mua vào 3 triệu cổ, người có liên quan phó Tổng Giám Đốc cũng mua vào 5 triệu cổ.

       2b. Mã penny 

B. Bán

  1. Đầu tư 
  2. Lướt sóng