Danh mục tư vấn – ngày 28/9

StockHome 28/09/2021 11:19

                                                                          ” Dầu khí thăng hoa”

A. Mua 

  1. Đầu tư 
  •  

    2. Lướt sóng

       2a. Không phải mã penny ( mã được tư vấn cả ở mục đầu tư và lướt có nghĩa là lợi nhuận tăng trưởng mạnh, nếu không có có nghĩa lướt theo dòng tiền và kỳ vọng ) .

  • PVD : <=23k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao 
  • PVS : <=27.9k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao 
  • PVB : <=16.2k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao 
  • BSR : <=20k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao 
  • GAS : <=94.5k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao , dự án Nodestream chưa được khơi thông

       2b. Mã penny 

  • PVC : <=11.5k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dòng tiền vào dòng dầu khí, giá dầu, khí đang lên cao 

B. Bán

  1. Đầu tư 
  2. Lướt sóng