Danh mục tư vấn – ngày 4/10                                                        

StockHome 04/10/2021 13:12

                                                                          ” Dầu khí tiếp tục thăng hoa”

A. Mua 

 1. Đầu tư 
 • CTR: <=88k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, chuyển sàn, tiền vào mạnh, siêu cổ phiếu năm 2022 (mua mới hoặc gia tăng)
 • BCG <=19 k . Lý do : dòng tiền vào rất manh, lợi nhuận siêu khủng, sóng năng lương sạch
 • DHC: <=88k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền vào sau giai đoạn tiết cung, cổ phiếu dẫn đầu ngành giấy 
 • PVP: <=21k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng tốt nhất trong ngành dầu khí, chuyển sàn, tiền vào mạnh

    2. Lướt sóng

       2a. Không phải mã penny ( mã được tư vấn cả ở mục đầu tư và lướt có nghĩa là lợi nhuận tăng trưởng mạnh, nếu không có có nghĩa lướt theo dòng tiền và kỳ vọng ) .

 • CTR: <=88k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, chuyển sàn, tiền vào mạnh, siêu cổ phiếu năm 2022
 • PVP: <=21k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng tốt nhất trong ngành dầu khí, chuyển sàn, tiền vào mạnh
 • SCG: <=60k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, chuyển sang sàn HNX, dòng tiền vào, ngành xây dựng phục hồi sau dịch
 • FCN: <=14.6k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền vào, đầu tư công tăng tốc
 • PLC: <=43k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng khá mạnh, dòng tiền vào, đầu tư công tăng tốc
 • HU4: <=21k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng khá mạnh, dòng tiền vào, hưởng lợi từ chính sách
 • DHC: <=88k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền vào sau giai đoạn tiết cung, cổ phiếu dẫn đầu ngành giấy 
 • BSR: <=22 k . Lý do : dòng tiền vào, sóng ngành dầu khí, giá dầu khí lên cao 
 • PVB: <=18 k . Lý do : dòng tiền vào, sóng ngành dầu khí, giá dầu khí lên cao 
 • TV2: <=58 k . Lý do : dòng tiền vào, sóng điện, sóng năng lương sạch
 • PGV <=32.7 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, sóng ngành điện do có thể thiếu hụt điện nghiêm trọng.
 • BCG <=19 k . Lý do : dòng tiền vào rất manh, lợi nhuận siêu khủng, sóng năng lương sạch
 • NKG <=47.5 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công, xuất khẩu tăng mạnh
 • VPG <=60 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công, giá than cốc tăng, ghi nhận doanh thu BDS 
 • HPG <=54.9 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công.
 • HSG <=48.5 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công.
 • TIS <=15.1 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công.
 •  

       2b. Mã penny 

 • DLG : <=4.65k . Lý do : dòng tiền vào, cơ cấu công ty.
 • HID : <=7.15k . Lý do : dòng tiền vào, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, điểm rơi lợi nhuận từ các dự án năng lượng tái tạo, phát hành cho thêm giá 10k.Siêu phẩm penny đi cùng lợi nhuận tăng trưởng và sóng ngành

B. Bán

 1. Đầu tư 
 2. Lướt sóng