Danh mục tư vấn – ngày 7/10    

StockHome 07/10/2021 13:14

                                                                    ” Năng lượng tái tạo thăng hoa”

A. Mua 

 1. Đầu tư 
 • BCG <=21 k . Lý do : dòng tiền vào rất manh, lợi nhuận siêu khủng, sóng năng lương sạch
 • TIG <=17.7 k . Lý do : dòng tiền vào rất manh, lợi nhuận siêu khủng, sóng BDS
 • DHC <=97k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền vào sau giai đoạn tiết cung, cổ phiếu dẫn đầu ngành giấy 
 • HDC (gia tăng) : <=88k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền vào, dòng tiền vào nhóm BDS 
 • SMC (gia tăng) <=56 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công.
 • KBC <=47 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công, sóng BDS KCN 
 • CTR: <=88k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, chuyển sàn, tiền vào mạnh, siêu cổ phiếu năm 2022 (mua mới hoặc gia tăng)
 • IJC: <=30k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, sóng BDS , quỹ đất lớn nhất nhì Bình Dương
 • DRI (gia tăng) : <=13.9k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, sóng cao su.

    2. Lướt sóng

       2a. Không phải mã penny ( mã được tư vấn cả ở mục đầu tư và lướt có nghĩa là lợi nhuận tăng trưởng mạnh, nếu không có có nghĩa lướt theo dòng tiền và kỳ vọng ) .

 • BCG <=21 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng năng lương sạch
 • LCG <=21 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, sóng năng lương sạch
 • TIG <=17.7 k . Lý do : dòng tiền vào rất manh, lợi nhuận siêu khủng, sóng BDS
 • DHC <=97k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền vào sau giai đoạn tiết cung, cổ phiếu dẫn đầu ngành giấy 
 • HDC : <=88k . Lý do : lợi nhuận tăng trưởng mạnh, dòng tiền vào, dòng tiền vào nhóm BDS 
 • SMC <=56 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công.
 • TIS <=15.1 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công.
 • KBC <=47 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, lợi nhuận siêu khủng, sóng thép, đầu tư công, sóng BDS KCN 
 • SZC <=52.8 k . Lý do : dòng tiền vào rất mạnh, sóng BDS KCN 
 • BSI <=31 k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, vượt đỉnh, nhóm ngành chứng khoán tiền vào, nến đẹp thể hiện cầu mạnh
 • FTS <=62 k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, vượt đỉnh, nhóm ngành chứng khoán tiền vào, nến đẹp thể hiện cầu mạnh
 • PAN <=30.5 k . Lý do : dòng tiền vào mạnh, dành cho những nhà đầu tư thích dòng nông nghiệp

       2b. Mã penny 

 • HID : <=7.3k . Lý do : dòng tiền vào, lợi nhuận tăng trưởng mạnh, điểm rơi lợi nhuận từ các dự án năng lượng tái tạo, phát hành cho thêm giá 10k.Siêu phẩm penny đi cùng lợi nhuận tăng trưởng và sóng ngành
 • HQC : <=4.05k . Lý do : dòng tiền vào, sóng BDS
 • ITA : <=7.9k . Lý do : dòng tiền vào, sóng BDS KCN, chạy theo KBC 
 • CEO : <=11.4k . Lý do : dòng tiền vào, sóng BDS
 • HAR : <=5.9k . Lý do : dòng tiền vào, sóng BDS
 • C69 : <=14.5k . Lý do : dòng tiền vào, sóng BDS

B. Bán

 1. Đầu tư 
 2. Lướt sóng