Hàng hóa thế giới

“Tôi không nghĩ rằng chiến tranh tiền tệ sẽ xảy ra”
Angelino 21/01/2020 02:40

“Tôi không nghĩ rằng chiến tranh tiền tệ xảy ra, cũng không nghĩ Trung Quốc phá giá đồng CNY ...